En utdanning på skinner

Det kan være veldig vanskelig å velge utdannelse. Med så mange muligheter og valg, kan det være lammende å komme frem til det rette, men om du er fascinert av transport, har teknisk innsikt og liker å ha ansvar, så er kanskje lokførerutdannelse noe for deg. Mathilde Oskarsen, student ved Norsk fagskole for lokomotivførere, forteller om hvorfor hun valgte å gå ned denne retningen.

TEKST Jan Helge Lillevik

– Det hele startet med min eks-kjæreste som gikk på Lokførerskolen for noen år siden, og da trente han mye hjemme. Da hang masse sånne trykkluftskjema rundt forbi og jeg ble etter hvert litt fascinert av det. Han inkluderte meg også veldig mye i det han gjorde og det virket bare mer og mer interessant, forklarer Oskarsen.

– Jeg så også at de foretakene som drifter de forskjellige linjene ansetter ofte til 100 %, så det er jo også en veldig trygg jobb. I forhold til andre jobber hvor du kanskje må gå
årevis i vikariater før du eventuelt får fast ansettelse, så er jo det en stor fordel. Skolen tar ikke inn flere studenter enn det trengs.

– Jeg syntes også det var en fin jobb hvor jeg fikk se mye av Norge. Det er jo veldig fin utsikt mens du sitter der framme.
Utsikten hjelper også med at du slapper litt av i en ellers veldig viktig jobb.

Tøffe krav

I og med at det er så stort ansvar som settes på skuldrene til de som skal føre våre tog i framtiden, så er det ikke alltid enkelt å komme inn.

– Jeg søkte først for to år siden og da kom jeg ikke inn, fordi det var for mange søkere, forteller Oskarsen.
– Grunnen til at jeg kom inn på Lokførerskolen er jo fordi jeg har et IKT-fagbrev innen service og jeg fikk meget godt bestått, så det telte åtte poeng og utgjorde nok hvorfor jeg
kom inn. Dersom du ikke har godkjent fagbrev, så må du ha studiespesialisering med matte og et annet realfag for å komme inn. Nå er det veldig mange flere med fagbrev som kommer inn, enn det var før.

Annerledes skoledag

Dette er en skolegang som er veldig begrenset på hvor mange som tas inn, men så er det også veldig stor mulighet for å legge opp en spesialisert utdannelse med mye tilrettelegging.
– Skolen foregår på hverdager fra halv ni til tre. Vi har da litt variasjon mellom forelesninger og andre tiltak, som gruppeoppgaver og lignende. I tillegg har vi også en stasjon som er desk-simulator hvor vi kan øve på de oppgavene som vi får og se hvordan det er å kjøre tog. Det kjøres gjennom signaler og så får vi oppgaver gjennom simulatoren for å gi oss et inntrykk av hva som kan skje og hva vi må gjøre. Det synes jeg er veldig praktisk.

– Og så har vi utedager hvor vi reiser til steder som for eksempel Alnabru for å se litt hvordan ting fungerer i praksis.
Slik kan man få en gjennomgang i teori på forelesninger først og så få et innblikk senere hvordan det fungerer i praksis.
– Personlig lærer jeg best via forelesninger, så jeg synes det er veldig bra å få inn litt variasjon i hverdagen siden mange lærer på forskjellige måter.

Studielengde

En ting som mange tar med i beregningen når de skal bestemme seg for karriere, er lengden på studie. Mange prioriterer ofte litt kortere og mer intensivt for å komme fort i arbeid. Lokførerskolen er et veldig intensivt studie.
– Jeg begynte nå i høst og kullet mitt er 4/21. Det er altså det fjerde kullet som vi har dette året. Lokførerskolen har opptak flere ganger i året, forteller Oskarsen.
– Studiet er veldig intensivt. Det varer i et år. Halvparten er da teori, mens den andre er kjøring i praksis med lærer.
Veldig krevende, men også veldig givende, avslutter hun.