En lærlingeplass med mange muligheter

Mange er opptatt av at nordmenn blir klar over behovet for dyktige lærlinger og hvilken viktig rolle yrkesfag og fagarbeidere har i samfunnet. Behovet for fagarbeidere blir kanskje sett på som litt mindre glamorøst, men essensielt. En av dem som synes det
er utrolig viktig, er direktør for NCC Industry, Henrik Bager.

FOTO Unsplash

TEKST Jan Helge Lillevik

I dag har vi 75 lærlinger i NCC, men vår ambisjon ar at vi i vår virksomhet skal ha 90 personer i lære hos oss. For NCC er lærlinger og utdanning av fremtidens fagarbeidere en veldig viktig del av virksomheten og vår konkurransekraft, forteller
Bager.
Han startet selv som lærling og fikk i sin tid fagbrev. Som administrerende direktør i NCC Industry og med ansvar for NCCs asfaltvirksomhet i Norge, opplever han at bakgrunnen og erfaringen som fagarbeider er viktig for hans måte å lede
og utvikle bedriften videre. NCC driver også et årlig treff for lærlinger og deres faddere. Dette er høydepunktet for mange i lærlingeordningen deres.


– Jeg kan snakke om lærlinger herfra til evigheten.
Lærlingene vi utvikler i NCC blir fremtidens grunnfjell av dyktige fagarbeidere som vi trenger i vår virksomhet for å bygge og videreutvikle samfunnet. Kompetanse og evne til å gjennomføre våre prosjekter med høy kvalitet er avgjørende i konkurransen. Derfor mener jeg at ved å velge å bli lærling hos oss vil man få et ettertraktet fagbrev og dermed en spennende fremtid i en viktig og fremtidsrettet bransje, sier
Bager.

Tillitsvalgtes rolle

En annen som føler at det er viktig med lærlinger er hovedtillitsvalgt for NCC Bygg i Trøndelag, Jan Erik Reberg.

– Lærlinger betyr veldig mye for oss i fagorganisasjonen.
Spesielt siden vi kan lære opp de unge og bygge opp den kompetansen vi trenger i bygg- og anleggsbransjen. Det er stor mangel på lærlinger innen en rekke byggfag, og spesielt
da betongarbeidere, forteller Reberg.
– Vi føler veldig ofte at det ikke blir lagt fram på en god måte hvor viktig det kan være å ta en yrkesrettet utdanning.
Yrkesfag faller ofte litt utenfor når utdanning diskuteres.

Hverdagen til lærlinger

Det finnes mange grunner til å velge yrkesfag. Veldig ofte vil kanskje en karriere bak en pult ikke friste så mye, eller kanskje man er ute etter noe som kan være litt mer spennende. En som tok det valget er Gunhild Thorsen, som droppet grafisk design til fordel for en jobb innen sprenging.
– Det å sitte foran en pc-skjerm hele dagen var ikke helt for meg, så da tenkte jeg at sprenging kunne vært gøy. Jeg tar fagbrevet Fjell og bergverk, og der kan man bli litt av
hvert, for eksempel pukkverksarbeider og lignende, men jeg tar da boring og sprenging, forteller Thorsen.
– NCC har jo veldig mange goder og muligheter for oss lærlinger. Det var en veldig god grunn til at jeg valgte å ta lærlingeplass hos dem. Jeg føler også at jeg blir veldig godt
ivaretatt og får lov til å gjøre ting på egenhånd slik at jeg lærer mye bedre.

Jørgen Fauske Mellegård er annen lærling som valgte å hoppe av studier for å satse på en mer yrkesrettet utdannelse.
– Jeg tok opprinnelig en utdannelse innen økonomi, men fant fort ut at dette var ikke noe for meg, så nå er jeg lærling som tømrer, sier Mellegård.
– Det er veldig givende å komme til byggeplassen neste dag og se at det der gjorde jeg i går. Jeg tenker fort at her ser det annerledes ut, og det er kanskje en ny vegg og lignende der. Det kan nok være en veldig god grunn til at jeg tok dette valget. Det er jo også ganske få norske tømrere, så vi trenger jo flere.

Gode muligheter

En som har valgt å stå i sola om sommeren, er asfaltlærling Valid Selman. Han har også ambisjoner om å bygge på utdannelsen etter lærlingetiden.
– Akkurat nå er det mye vedlikehold siden vi ikke legger asfalt om vinteren. Nå så driver vi og bytter bånd og sånn på asfaltfabrikken. Det gir jo meg muligheten til å lære meg hvordan fabrikken fungerer, forteller en entusiastisk Selman.
– Det er veldig gode muligheter for meg framover. Jeg skal ta eksamen nå snart og NCC legger veldig bra opp for at de som gjør det bra i lærlingetiden og ellers får mulighet til å ta for eksempel en ingeniørutdannelse etter hvert. Det frister veldig for meg, avslutter han.