Drømmer du om å bli eiendomsmegler?

BI har i år hatt en kraftig vekst i antall søkere til sine studier. Den totale søkermassen har økt med 32% sammenlignet med fjoråret. En av de mest populære bachelorene, nemlig bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi, har økt med hele 60%. Dette viser en fortsatt sterk interesse for meglerfaget. Men hva kan du forvente deg av studiet?

Foto: iStockphoto
Tekst Redaksjonen

Dersom du ønsker å bli eiendomsmegler trenger du en bachelor i eiendomsmegling, samt to års praktisk erfaring.  Bachelorgraden i eiendomsmegling, jus og økonomi på BI oppfyller de formelle kravene. BI er størst i Norge når det kommer til å tilby meglerstudier, og studiet har siden 1991 tiltrukket seg svært mange søkere. 

Bachelorstudiet i eiendomsmegling, jus og økonomi er, som navnet tilsier, delt i tre hovedfag. Du vil lære om hele boligsalgsprosessen fra markedsføring og dokumenthåndtering, til den praktiske gjennomføringen av overdragelse og oppgjøret. Studiet i jus vil gi deg kompetanse innen de potensielle juridiske problemstillingene du kan komme ut for som eiendomsmegler, samt hvordan du håndterer disse. Du vil i økonomifaget tilegne deg kunnskap slik at du kan foreta økonomiske vurderinger og analyser. Klassiske fag som regnskap, statistikk og finans er en del av studiet. Gjennom studietiden har du mulighet til å jobbe som medhjelper for et meglerkontor, og internships er en del av studieplanen. Gjennom praktisk arbeidserfaring får man i følge Meglersmart.no erfaring med utvikle salgsstrategier sammen med selger, tilrettelegging og presentasjon av eiendommer, utarbeiding av markedsmateriell og mer.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving mener at BI sin integrering av internships og eiendomsutvikling i studieplanen sørger for en bedre overgang mellom studie og arbeidsliv. -Vi er stolte av den norske eiendomsmeglerutdanningen, og kan anbefale studiet for alle som har lyst til å jobbe med eiendom, sier Geving.

Eiendomsbransjen handler i stor grad om å jobbe med mennesker på et individuelt plan, samtidig som det også kan innebære å jobbe med store samfunnsstrukturer. Eiendomsbransjen speiler måten vi lever på. Økonomiske, sosiale og globale forandringer påvirker eiendomsbransjens muligheter og utfordringer. Dersom du vurderer å bli eiendomsmegler er det sentralt at du setter pris på en dynamisk bransje og en varierende arbeidshverdag.