Denne boka hjelper deg i lærlingtida

Usikker på hvordan du skaffer deg lærlingplass i en bedrift? Savner du råd om hvordan det er å være lærling? Da er «Håndbok for lærlinger» av Espen Lynghaug noe for deg.

Foto : Kommuneforlaget. Espen Lynghaug: NHO Mat og Drikke.

Tekst Rita Tvede Bartolomei

– Som lærling lærer man seg et yrkesfag gjennom eget arbeid. Først under veiledning, og deretter stadig mer selvstendig. Dette er den beste måten å lære på, men den kan også være krevende, fordi det er avhengig av et godt samspill mellom lærlingen og lærebedriften. Boka er en døråpner til å forstå dette samspillet. Ungdommer i dag har ofte ikke erfaring med arbeidslivet når de begynner som lærlinger, og det kan være en stor omveltning for mange, sier forfatter Espen Lynghaug om boka som ble gitt ut for første gang av Kommuneforlaget i fjor høst.

En lettfattelig guide: Uansett fagretning

Boka vil passe godt for elever i videregående skole, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater: Uansett om man studerer helsefag, tømrer-, eller bilmekanikerfaget, eller ett av de andre 180 lærefagene som finnes. Espen Lynghaug forteller boka dekker et behov for en pedagogisk og enkel innføring i lærlingtida fra A til Å.
– Til nå har det ikke eksistert en generell håndbok som passer for alle lærlinger i alle lærefag. Det finnes mange gode tips og råd på nettsider og i enkelte hefter som deles ut, men her er alt samlet mellom to permer og presentert i korte, lettleste tekster, sier han.
Han forteller tilbakemeldingene fra opplæringskontorer som allerede har kjøpt inn «Håndbok for lærlinger» og delt den ut til sine lærlinger, har vært overveldende positive.
– Tilbakemeldingene er at boka oppleves som veldig nyttig, og at dette var en etterlengtet guide: At boka motiverer. Boka er krydret med intervjuer og egne erfaringer og råd fra lærlinger, opplæringskontorer og instruktører. Det er med på å konkretisere temaene, sier Lynghaug.

Forklarer skrevne og uskrevne regler

Forfatter Espen Lynghaug sier «Håndbok for lærlinger» ikke er ment å være en vanlig lærebok, men heller en hjelpsom guide om hele læretiden.
– Hvordan man kan bruke skoletiden til å finne lærebedrifter og hvordan man går frem når man søker lærlingplass. Her tar jeg for meg hvordan man skriver søknad og CV, forberedelser til intervju og første dag på jobb. Men også alle de skrevne og uskrevne regler man må forholde seg til når man kommer inn i arbeidslivet, sier han.
Arbeidstid, lønn og ferie, PC og mobilbruk på jobb, arbeidsplaner, halvårsvurdering og forberedelse til fag- eller svenneprøven, håndtering av uenighet eller konflikter i arbeidsforholdet er også omtalt.
Nyttige arbeidslivsbegreper, som kan være ukjente for mange unge mennesker, blir i boka forklart av Lynghaug på en lettfattelig måte.
– Yrkeslivet har blitt mer komplisert og det er flere regler og lover å forholde seg til som kan være nyttige å vite noe om, sier han.