Datavitenskap for fremtidens yrker

Foto: NMBU

Sivilingeniørstudium i data-science tilbys kun ved NMBU. Studiet er rettet mot konkrete fagfelt, og forbereder studentene på fremtidens yrkesliv.

UTDANNING // KARRIERE OG YRKESVALG

Tekst Rita Tvede Bartolomei

En data scientist er ikke det samme som en programmerer. En data scientist må kunne så mye mer. Man må være i stand til å samle inn, behandle og analysere store datamengder. Dessuten må man kunne kommunisere og formidle resultatene godt, og man må kunne formulere seg skriftlig og muntlig. En data scientist må også være nysgjerrig. Man må være interessert i å stikke hodet ned i store mengder data, og det innebærer også at man kan noe om fagene bak dataene, sier Achim Kohler, professor i fysikk, leder for seksjon for realfag, ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås i Akershus.

Studiene går blant annet inn på grunnleggende og videregående programmering og linear algebra. Informatikk og matematikk, samt data-analyse er også viktige elementer i data science-studiet.

Anvendt mot et fagfelt
Alle data science- studentene ved NMBU lærer data science anvendt på et fagfelt i ingeniørvitenskap.
– En data scientist som jobber med eksempelvis sensordata fra matindustrien, med robotikk, må ha kunnskap om selve produksjonsprosessen: Både teoretisk og praktisk kunnskap er viktig, sier Achim Kohler.

Achim Kohler sier tilgjengeligheten av data er mye større nå enn før. Derfor trenger man også flere som kan analysere, formidle og praktisk anvende disse datamengdene på en fremtidsrettet måte.
– Industrien har oppdaget at det ligger en stor verdi i de store datamengdene som foreligger i industrien i dag. Analysen av disse dataene kan forbedre kvaliteten på varer og tjenester, og hjelpe å finne feil og mangler. For eksempel en som jobber med elektriske kraftsystemer, bruker data fra kraftnettet i Norge. Ved hjelp av dataanalyse kan man forutsi når man må bytte ut en trafostasjon, eller når det blir for store belastninger for nettet. Dataene som brukes kommer direkte fra droner og fra trafo-stasjoner. Statnett har nå en stor satsing på data science, sier Achim Kohler,

På initiativet til Kohler, som har arbeidet ved Fakultet for Realfag og Teknologi ved NMBU siden 2010, opprettet lærestedet i fjor det nye toårige studieprogrammet Master of Science in Data Science. Seks ganger så mange som det var studieplasser til søkte seg til studiet. 15 studenter, hvorav 5 er jenter, går nå på det toårige masterstudiet.
– Ved NMBU kombinerer vi data science med ingeniørfagkunnskap og andre fag som økonomi og biologi. Ved Fakultet for realfag og teknologi satser vi spesielt på en kombinasjon av data science med fagområdene miljøfysikk og fornybar energi, maskin-, prosess og robotikk, bygg- og arkitektur, vann- og miljø og geomatikk, sier Kohler.

Fra 2018 er det også mulig å ta en femårig sivilingeniørgrad, som studenter kan starte på etter videregående skole. Alle bachelorgrader som inneholder 30 studiepoeng i matematikk, vil være riktig bakgrunn om man ønsker starte på den toårige masteren i Data Science ved NMBU.

Foto: iStockphoto

Sjelden type studie
At NMBU ble det første lærestedet i landet som tilbyr data science som egen mastergrad, tror Achim Kohler har med sammensetningen av kompetanse her. Aldri har en mastergrad så raskt sett dagens lys fra idé til realisering.
– Jeg fikk ideen for 1,5 år siden da jeg var på et foredrag om datasikkerhet og digitalisering ved Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA). Tematikken gikk mye ut på hvilke yrker og hvilke typer utdanninger man trenger i industrien. All kompetanse som ble etterspurt i foredraget ved NTVA fantes ved vårt fakultet for realfag og teknologi. Derfor gikk det veldig raskt, fra ideen kom i 2016 til vi fikk studiet opp i 2017. Vi fikk raskt nye studieplasser og kunne  Da ansatte tre nye professorer innenfor fagfeltet data science, sier han.

Achim Kohler sier det ikke er mange universiteter og høyskoler i verden som tilbyr data science-studier integrert med ingeniørfag på denne måten.
– Jeg tror årsaken til at vi har fått det til her så raskt, er at vi har studiene innenfor informatikk, matematikk og fysikk samlet innenfor samme fakultet. I tillegg har vi forskjellige sivilingeniørstudier samlet under et tak, som drives av vår stab på rundt 100 personer, sier Kohler.