Matarbeider Aslaug Govertsen og Elina Krageboen i ferskvaredisken på MENY Rona.