Ferskvarearbeider Emil Myrvang bak ferskvaredisken.