Bjerkely – super kreativ og innovativ folkehøyskole

Folkehøyskole handler om personlig utvikling, teambygging, å jobbe sammen med noen, ta hensyn til hverandre og spille på hverandre sterke sider.

Foto: iStockphoto
Tekst Ann-Magrit Berge

Bjerkely folkehøyskole ble stiftet for over 100 år siden og har i dag 85 elever. Den ligger midt mellom Elverum og Kongsvinger, 2 timer fra Oslo. Dette er en annerledes folkehøyskole som satser på kreative og innovative fag. Det er god søkning til skolen som har en stabil elevmasse fra hele landet.

Spennende linjer

– Skolen har seks linjer; spillutvikling, tegneserie & manga, cosplay & foto, e-sport og kreativ livslære. Sistnevnte linje tar inn 12 elever med Asperger syndrom, autisme og ADHD, ofte med tilleggsproblematikker. Disse elevene er også tilknyttet en av de andre linjene i tillegg til at de får botrening en dag i uka. Da lager de mat og har kafe for de andre elevene på skolen. På grunn av denne linjen har skolen flere tilknyttede miljøterapeuter, og de andre linjene har en eller to faglærere og en sosialpedagog. Så lærertettheten er mye større en på en vanlig skole, forteller rektor Per Kristian Hammer.

Fanger trendene

– Vi prøver å fange ungdommens trender så fagene endrer seg gradvis. Vi startet som eneste utdanningsinstitusjon i landet med tegneserier for 12 år siden etter idé fra en elev. Vår nyeste linje er cosplay som startet opp for fire år siden. Fra i år slår vi den sammen med foto slik at man har mulighet til å utøve cosplay samtidig som man blir god til å fotografere og dokumentere det man gjør. For de som ønsker å vlogge og markedsføre seg selv er det veldig aktuelt. Det finnes ingen andre skoler som har samme bredden som oss.

Begynner utdannelsen her

– Hvordan kan de unge bruke den kunnskapen de får her?

– Elever som starter på folkehøyskole gjør det av forskjellige grunner. Noen ønsker et pauseår fra utdannelsen og trenger å tenke seg litt om før de går videre. Noen vil studere faget sitt på folkehøyskole. Vi skårer veldig høyt både på faglig kvalitet og det sosiale på evalueringer fra elevene. Mange går videre på fagskoler innenfor spillutvikling, tegneserie, eller innen håndarbeid fordi de har blitt glade i å sy og lage kostymer og drakter, sier rektor.

Personlig utvikling og vennskap

Elevene får ikke minst mulighet for en personlig utvikling. Mange av våre elever har kanskje spesialinteresser innenfor for eksempel tegneserie og cosplay, men har så langt gått glipp av å etablere vennskap, rett og slett fordi de ikke kjenner noen som har den samme interessen. Da er det fint å komme hit til oss og møte likesinnede. Her får du venner for livet som driver med det samme, og som du kan studere videre sammen med.

Lærer å klare seg selv

– Hvordan er skoledagen for elevene?

– Vi har over 20 timer i uka med hovedfag, i tillegg til fellesfag, gym og en dag med valgfag. E-sportlinja har tre hardtreninger i gymsalen i uka, skal du hevde deg innen e-sport må du være både mentalt og fysisk sterk. Å bo på en internatskole innebærer å måtte klare seg litt selv. Fellestjenester som vasking, oppvask etter måltider, holde rommet, fellesarealer og klasserom i orden går på rundgang. Men alle måltider blir laget og servert av eget kjøkkenpersonale.

 

Bjerkely folkehøyskole markedsfører seg på utdanningsmessene som i år er digitale. Samt i folkehøyskolekatalogen, med egen nettside, YouTube og Google. Se mer på Bjerkely Folkehøgskolesier Per Kristian Hammer.

 

Rektor Per Kristian Hammer på Bjerkely folkehøyskole. Foto: Bjerkely folkehøyskole