Bertel O. Steen: Viktig å satse på våre lærlinger

– Vi er opptatt av å satse på våre lærlinger. Både fordi det er viktig for oss å ha tilgang på fagarbeidere som vi har lært opp selv, og fordi vi ser på det som et samfunnsansvar. Og vi mener at bedrifter som oss bør være med på å ta et samfunnsansvar.

Foto: Bertel O. Steen

Tekst Jørn Wad

Hos tradisjonsrike Bertel O. Steen er man opptatt av lærlinger og karriere i bedriften, forteller Thea Marie Ølstad. Ølstad jobber HR-avdelingen i Bertel O. Steen med fokus blant annet på lærlingordningen i konsernet. Hos Bertel O. Steen er man både bevisste på og glade for den tilstrømmingen man har av lærlinger. Faktisk går man lenger: Bertel O. Steen ønsker å vise seg som en attraktiv bedrift for lærlingene å søke seg til.

Stabilitet

– Her hos oss kan ungdommene avgjort finne fremtidsyrker, forteller Thea Ølstad, og viser til at både mekanikere, opprettere og lakkerere kommer til å ha hendene fulle også i fremtiden:

– Det er en svært spennende utvikling som skjer i bransjen når det gjelder digitalisering, elektrifisering og automatisering. Utdanningen og faget vil endre seg i takt med denne utviklingen, og potensialet for å tilegne seg ny kunnskap vil være stort. Men uansett hvor digitalisert bilbransjen kommer til å bli i fremtiden, vil disse yrkene bestå. De står per i dag for store deler av inntjeningen til vårt konsern, og de er viktige for oss. Det er dessuten en del av vår historie og interne kultur at vi skal satse på lærlinger, understreker hun.

– Hvorfor er det viktig for Bertel O. Steen å rekruttere lærlinger?
– Et veldig enkelt spørsmål å svare på: Fordi vi trenger dem. Og når de blir opplært her hos oss, har vi også erfaring for at de blir værende. Det er en situasjon vi ønsker oss, og arbeider for. Dersom vi i fellesskap kan bygge en karriere for hver enkelt, betyr det nemlig, slik vi ser det, at vi samtidig bygger lojalitet til bedriften. Og dette er som sagt en viktig ressurs for oss, som vi er villige til å bruke tid, innsats og penger på.

– Hvor store er dere?
– Vi har totalt 2.500 medarbeidere, og 42 egeneide forhandlere, slik at vi er en bedrift som har mye å tilby. Dersom folk skulle ønske å utvikle seg videre eller flytte litt på seg etter at fagbrevet har hengt på veggen en stund, er det massevis av muligheter for det her hos oss. Folk er jo mer mobile i dag enn tidligere, og slik sett er nok vi nærmest en ideell arbeidsplass, siden vi har et så solid og bredt sammensatt forhandlernett, forklarer Ølstad.

Utvikling

– Dermed er det duket for at man kan ha en hel yrkeskarriere i ett og samme firma?
– Ja, vi har flere eksempler på det, siden vi er en bedrift som har arbeidet med biler i over 100 år. Mange medarbeidere har vært hos oss i 25 år eller mer, og det sier noe om stabilitet og trivsel. En slik trivsel kommer ikke av seg selv, og det er vi bevisste på.

– Hvordan skal man kunne bli lærling hos dere? Siden dere er en attraktiv arbeidsplass, er det vel høye karakterer som gjelder?
– Det er aldri negativt med gode karakterer, men det er ikke nødvendigvis det vi er aller mest opptatt av. Vi har mange elever i YFF (yrkesfaglig fordypning) som er vår primære rekrutteringsplattform for lærlinger. Det vi ser etter i våre mulige fremtidige medarbeidere, er gode holdninger og verdier. Har man det, skal nok vi vite å dyrke fram både kompetanse og forståelse for faget, understreker hun.

– Dessuten er vi som sagt opptatt av at folk får muligheter for å utvikle seg, og det ser vi også at en del er veldig glade for. Igjen er dette prosesser som er spennende for oss, og gode for dem det gjelder. Fornøyde medarbeidere skaper tilfredse kunder, sier Ølstad.

– Du nevnte at det vil finnes mange fremtidsmuligheter med en lærlingplass hos Bertel O. Steen. Men hva med de store endringene som vil treffe bilbransjen?
– Det er klart vi alle kommer til å bli preget av den stadig raskere digitaliseringen og alt det den vil føre med seg. Men selv om vi står overfor en utvikling der mobiliteten endrer seg, og bilholdet sammen med den, vil det fremdeles være behov for de yrkene vi snakker om her, og de vil videreutvikle seg. Vi har et sterkt behov for å rekruttere fagkompetanse, og som fagarbeider vil du ha store muligheter hos oss, sier Thea Ølstad.

 

Simen Magnussen (20) er fra Nittedal og ble tatt inn som lærling innen mekanikerfaget for tunge kjøretøy hos Bertel O. Steen Vare Last og Buss på Lørenskog. Han besto fagprøven sommeren 2018 og er nå fagarbeider: – Det beste med å være lærling i Bertel O. Steen er at man tidlig får mulighet til å prøve seg på forskjellige områder og at man raskt får tillit til å vokse i faget. Det gode miljøet jeg ble møtt med da jeg var utplassert i praksisuke her, var helt avgjørende for at jeg søkte
lærlingplass her, sier Simen.