Attraktive og populære lærlingeplasser

Hæhre Entreprenør har ingen problemer med å skaffe lærlinger. I fjor fikk de 300 søkere til 31 lærlingeplasser. Bedriftens formål med å ta inn lærlinger er å utdanne gode fagarbeidere de kan ha nytte av fremover.

Kjartan Bekkeseth Vrenne er anleggsmaskinførerlærling i Hæhre Entreprenør. Foto: Hæhre Entreprenør
Tekst Ann-Magrit Berge

Hæhre Entreprenør er en del av konsernet Hæhre & Isachsen Gruppen og en av landets største anleggsentreprenører med over 40 års bransjeerfaring. Bedriften med over 900 medarbeidere utgjør et sterkt fagmiljø innenfor anleggssektoren og har vært med å bygge flere av de største infrastrukturprosjektene i Norge.

35 lærlinger i år

Hæhre Entreprenør har som mål å ta inn 35 lærlinger i år og er opptatt av kvaliteten på opplæringen. Bedriften skal bidra til å utvikle dyktige fagarbeidere innen anleggsfagene, som trives i jobben og som kjenner trygghet og opplever mestringsfølelse. Mange av dagens nøkkelpersoner i Hæhre startet som lærlinger.

Mange muligheter

Bedriften tilbyr lærlingeplasser innenfor mange fagfelt; veg- og anlegg, fjell- og bergverk hvor hovedområde enten er boring og sprengning i tunnel eller ute, betong, anleggsmaskinmekaniker og anleggsmaskinfører. Som lærling jobber du på noen av Norges største og mest utfordrende anleggsprosjekter. I Hæhre jobber man rotasjon. I de fleste fag jobbes 14-14 rotasjon, men i tunnelavdelingen jobbes enten 12-9 eller 12-16.
– I fjor hadde vi nesten 300 søkere totalt fordelt på alle fagene og mellom 60 og 70 var inne på intervju. I utvelgelsen ser vi på lite fravær og karakterer, og legger mest vekt på de yrkesrettede karakterene og gym, for de må ha en god fysikk. Nytt av året er at vi nå tar inn lærlinger innen IKT-service og kontor- og administrasjon, og håper på mange gode søkere. Vi ønsker oss også flere søkere innenfor veg- og anleggsfaget og betongfaget der kampen om plassene er mindre, sier Marita Grønvold som er HR-koordinator.

Tett og god oppfølging

– Vi bruker mye ressurser på lærlingene våre. De får tett og god oppfølging underveis og det gjennomføres lærlingesamling både ved oppstart og underveis. Bedriftens lærlingeansvarlige besøker lærlingene på prosjektene for å se hvordan det går, og han har også sammen med opplæringskontoret en samtale i halvåret der vi gjennomgår læreplanen, og ser på hva de mestrer og mangler. På oppstartsamlingen blir de kjent med oss og hverandre, deretter får de alle nødvendige kurs før de reiser ut på prosjektene våre. Der får de en fadder eller kontaktperson som følger dem opp i det daglige. Andre året har vi en faglig samling for å forberede lærlingene til fagprøven.

Godt lønnende jobber

– Vi tilbyr attraktive og populære lærlingeplasser og betaler godt i læretiden. 14-14 skiftordningen vår er også attraktiv for mange. Så godt som alle fullfører læretiden og fremtidsmulighetene er gode. Så lenge lærlingetiden har fungert bra og vi er fornøyd, tilbyr vi en godt lønnet jobb.

Hjelp til videreutdannelse

– Noen av lærlingene velger å fortsette på teknisk fagskole etter endt læretid. Vi kan støtte dem økonomisk i utdannelsesperioden mot at de binder seg til å jobbe hos oss en periode etter ferdig utdannelse, hvis vi ser for oss noen som kommende ledere hos oss. Mange av lederne våre kommer fra egne rekker og har steget i gradene. Kravene i bransjen blir stadig større når det gjelder formell kompetanse, sier HR-koordinator Marita Grønvold avslutningsvis.

Fornøyd lærling

Kjartan Bekkeseth Vrenne er i gang med sitt andre år som lærling i anleggsmaskinførerfaget og jobber 14-14 rotasjon på E39-prosjektet i Mandal. Han kommer fra Nore og Uvdal i Numedal.
– Jeg bor på en helt ny, fin brakkerigg i Mandal halve måneden. Her har jeg eget rom med bad, kantine og alt jeg trenger. Resten av måneden bor jeg hjemme og kan gjøre andre ting. Jeg har alltid likt å holde på med maskiner derfor ble det dette faget. Jeg synes Hæhre har en veldig god ordning når det gjelder lærlinger og opplæring. Vi fikk god forklaring på hva vi gikk til før vi startet. Vi får prøve mange forskjellige typer anleggsmaskiner og lære oss hvordan alt fungerer innen faget, så jeg er veldig fornøyd og føler at jeg har valgt riktig. Jeg håper jeg får lov til å fortsette å jobbe i Hæhre når jeg er ferdig med utdannelsen, sier Kjartan Bekkeseth Vrenne.

 


Marita Grønvold er HR-koordinator i Hæhre Entreprenør. Foto: Hæhre Entreprenør