Mange og langsiktige muligheter hos Hydro

Hvilke fagområder Hydro trenger lærlinger til avhenger litt av fagretning. Automasjon, digitalisering og prosesskompetanse er av spesiell interesse, og doble fagbrev blir også stadig mer aktuelt. Foto: Øyvind Breivik/Hydro

Aluminiumselskapet Hydro investerer mye i sine medarbeidere. Flere som starter som lærlinger, ender opp med å bli i selskapet resten av karrieren. Hydros mange utviklingsmuligheter på tvers av fagområder, geografi og forretningsområder gir rom for å bygge en karriere i den retningen man ønsker seg.

KARRIERE OG YRKESVALG

Tekst Gunn Iren Kleppe

– Hydro er Norges største arbeidsgiver i privat sektor med 35 000 ansatte verden over. Vi har hatt lærlinger i mange år, det er det som er vår hovedrekrutteringsbase. Det er slik vi primært rekrutterer fremtidige operatører, forteller Anders Stenhagen, Lead HR Business Partner for forretningsområdet Primærmetall.

Hydro er hjørnestensbedriften i lokalsamfunnene hvor de har virksomhet. Aluminiumselskapet er opptatt av å beholde tilhørigheten til lokalsamfunnene og rekrutterer ofte lokal kompetanse.
– Det er viktig at opplæringstilbudet opprettholdes i lokalmiljøet. Hvis ikke vil det over tid bli vanskelig å få tak i kompetanse, sier han.

Hydro tar imidlertid inn folk fra hele landet og har for eksempel mange hybler for lærlinger.

VERDENS BESTE OPERATØR – OG TRENGER FLERE
– Vi har verdens beste operatører, både jenter og gutter. Vi er helt avhengige av at vi klarer å få flinke ungdommer til å velge et lærlingeløp. Operatørene er helt sentrale ressurser i verdikjeden innen vår virksomhet, understreker Stenhagen.

Hydro er en langsiktig arbeidsgiver hvor en lærling gjerne tilbringer hele karrieren. Selskapet investerer mye i sine ansatte, og Stenhagen synes selv det er spennende å jobbe i en industri hvor man kan utvikle seg selv igjennom hele karrieren.

Hydro er nok bedre stilt enn mange mindre bedrifter når det gjelder å få tak i lærlinger. Selskapet ønsker seg imidlertid større mangfold og har på lengre sikt ambisjon om å ansette halvparten jenter, som skal gi et enda bedre arbeidsmiljø.

Tradisjonelt har industrien vært et maskulint miljø hvor fysisk styrke har vært en forutsetning. Men med økende automatisering og digitalisering, blir det stadig viktigere med faglig kompetanse og riktige personlige egenskaper for rollen.

STILLER HØYE KRAV
– Hydro eksporterer aluminium til hele verden i konkurranse med andre globale og lokale aktører. Vi stille høye krav. Det går på at man er flink faglig, tilegner seg ny kunnskap, både teoretisk og praktisk, pluss at man ønsker å skape et godt arbeidsmiljø. Det er viktig at man er motivert for jobben, er fleksibel og er villig til å stå på – og ta i et tak. Det er det vi ser etter, forklarer Stenhagen som synes det er viktig å få vurdert lærlingene over lang tid. Samtidig blir også lærlingene kjent med sin arbeidsgiver.

Hvilke fagområder de trenger lærlinger til avhenger litt av fagretning. Automasjon, digitalisering og prosesskompetanse er av spesiell interesse, og doble fagbrev blir også stadig mer aktuelt.

MANGE UTVIKLINGSMULIGHETER
Fagbrev er ikke til hinder for videre utviklingsmuligheter, tvert imot. Man kan gå gradene som operatør og få mer ansvar. Er man motivert til å ta på seg mer ansvar og har en god utvikling, kan man bli handlingsansvarlig og få lederoppgaver. Flere fabrikksjefer i Hydro har startet karrieren som fagarbeidere.
– Vi ser at de operatørene som er mest motiverte og ambisiøse i forhold til lederoppgavene kan ende opp som områdeleder. Man kan bli leder for mange andre operatører og flere har tatt det steget. Hvis de viser at de har anlegg for denne type ansvarsoppgaver er det mange muligheter. Vi er en stor organisasjon, minner Stenhagen om.

Som global organisasjon har Hydro også fabrikker utenfor Norge, på alle kontinenter. Selskapet har mange eksempler på at operatører fra Norge har vært med for å lære opp andre rundt om i verden.

Man kan også fordype seg på et område. Noen operatører går videre og tar ingeniørutdanning, noe Hydro støtter. Egen ingeniørutdanning tilbys gjennom Norsk Industri, hvor man kan bygge et løp og reise på samlinger samtidig som man jobber.
– Jeg er stolt av å jobbe i Hydro. Vi har en kultur hvor alle får være med å utvikle bedriften, sier Stenhagen.
– Jeg mener at Hydro er en veldig god arbeidsgiver. Det handler mye om kultur, om å utvikle mennesker og gi dem utviklingsmuligheter.