4 Læresteder

UTDANNING

Tekst Rita Tvede Bartolomei

1. Nord universitetet i Bodø

Tor Dybdahl-Holthe
Kommunikasjonsleder for Nord universitet i Bodø.

– Hvorfor velge vårt lærested?
– Ved Nord universitet får du dyktige forelesere, engasjerte medstudenter, et spennende miljø og vakker natur. Vi tilbyr over 100 studiemuligheter i Nordland og Trøndelag, i en del av landet som er i god vekst, ikke minst takket være ressursene i havet. Utdanningene våre gjør deg godt forberedt til arbeidslivet og en spennende jobb etter studiet.
– Hvilke utdanninger vil bli viktige i fremtiden?
– Norge trenger grunnskolelærere, sykepleiere og siviløkonomer. Dette kan du bli ved Nord universitet, i tillegg til veldig mye annet. Utdanning vil bli enda viktigere enn i dag, fordi Norge trenger kunnskap for å løse utfordringer vi ser både her og i verden for øvrig.

2. Høgskolen i Molde (HiMolde) 

Jens Straumsheim
Informasjonssjef for Høgskolen i Molde (HiMolde).

– Hvorfor velge vårt lærested?
– Forelesninger på nett, et internasjonalt studie- og forskningsmiljø og utplassering i bedrift er viktige grunner for å velge oss. Vi kan tilby et nært og sosialt studiemiljø, med kort vei til naturopplevelser i verdensklasse. Hos oss kan du ta en bachelor eller master innen: sykepleie, vernepleie, logistikk, økonomi, sport, juss, samfunnsfag og IT.
– Hvilke utdanninger vil bli viktige i fremtiden?
– Det er og vil være et stort behov for sykepleiere og vernepleiere i framtiden. Våre logistikkstudier skal sikre at næringslivet vårt er konkurransedyktig også i framtiden, og våre sport-management-studier bidrar med viktig lederkompetanse innen en voksende idrettsnæring.
–I løpet av de neste årene vil vi tilby nye og framtidsrettede studier innen digitalisering og datasikkerhet, innen rettsvitenskap og innen innovasjon.

3. Universitetet i Agder

Silje Holteberg
Karriereveileder for Universitetet i Agder (UiA).

– Hvorfor velge vårt lærested?
– Få andre universiteter og høgskoler tilbyr tilsvarende mangfold av studentboliger, treningssenter, barnehage, turterreng og kulturhus i nærheten av campusene. Vi tilbyr praksisplasser på mange studieområder, noe som gjør våre studenter attraktive i arbeidsmarkedet. Ni av ti av våre studenter får relevant jobb i løpet av det første året etter endt utdanning, og vi har et tett samarbeid med næringslivet.
– Hvilke utdanninger vil bli viktige i fremtiden?
– Etterspørselen etter lærere og sykepleiere vil øke i omfang, men også utdanninger som utvikler studentenes kritiske tenkning, kreativitet og omstillingsevne. I tillegg tror vi etterspørselen etter teknologiske utdanninger vil ta seg opp igjen. IT- og ingeniørkompetanse blir stadig mer ettertraktet som følge av fokuset på blant annet sikkerhet og robotisering i nye bransjer. Samtidig tror vi at utdanninger som utvikler studentens sosiale og emosjonelle kompetanse vil bli stadig viktigere.

4. Universitetet i Stavanger (UiS)


Susanna King
Markedskoordinator for Universitetet i Stavanger (UiS).

– Hvorfor velge vårt lærested?
– Vi tilbyr et bredt antall utdanninger som er nyskapende, relevante for arbeidsmarkedet og med internasjonal aktualitet. Vi har landets største sammenhengende campusområde. UiS er rigget for utvikling av gode ideer og entreprenørskap og har sin egen student-inkubator.
–Stavanger er akkurat passe stor og ganske internasjonal – i tillegg den rimeligste storbyen å bo i, ifølge SSBs leiemarkedsundersøkelse fra desember 2017.
– Hvilke utdanninger vil bli viktige i fremtiden?
– Alt av høyere utdanning er viktigere enn noen gang for å bidra til omstilling i norsk økonomi og skape gode samfunn i framtiden. Vi fortsetter vår satsning på IKT-studier, med Data Science som blant annet omhandler big data. Innen masteren Robotteknologi og signalbehandling kan du nå velge Helseteknologi som profil. UiS tilbyr også en ny ingeniørfaglig masterspesialisering innen fornybar energi.